Rekisteriseloste

 Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tribered Oy
Erottajankatu 11 B 10
00130 HELSINKI
Puh. + 358 50 5288360
Y-tunnus: 26617594

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jani Järvinen
Puh. +358 50 5288360
Sähköposti: jani.jarvinen(at)tribe.red

3. Rekisterin nimi
Tribered Oy:n asiakas-, markkinointi- ja yhteistyökumppanien yhteystietorekisteri.
Yhteystietorekisteri Tribered Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointia varten.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yritysasiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, myyntiin ja markkinointiin.

Suoramarkkinointirekisteriä käytetään myös Tribered Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Tietoja kerätessä kerrotaan mihin käyttöön kerättyjä tietoja käytetään.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Markkinointiluvan antaneiden osalta:
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot

Yritysasiakasrekisterin osalta lisäksi:
Yritys ja asema
Yrityksen yhteystiedot
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
Muu asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkuuden syntyessä, markkinointirekisterin osalta henkilöltä itseltään.

7. Rekisterin suojaus
Rekisteriin pääsy on rajattu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käsittelyä. Käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

8. Tietojen siirtäminen ja luovutus
Suoramarkkinointirekisterin osalta rekisteröity antaa suostumuksensa tietojensa keräämiseen ja rekisterinpitäjä voi luovuttaa näitä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Yritysasiakasyhteystietoja ei luovuteta eteenpäin. Mitään em. tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.